Innkalling til årsmøte

Postet av Asker Helsesportlag den 16. Feb 2018

Sted: Vollen Helselagshus onsdag 14. mars kl. 1900, Vollenveien 1, 1390 Vollen

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Åpning og velkommen ved leder
 3. Godkjenning av innkalling og sakslisten
 4. Valg av møteleder
 5. Godkjenning av agenda
 6. Valg av tellekorps
 7. Valg av møtesekretær
 8. Valg av to til å underskrive protokollen
 9. Årsberetning 2017
  Hovedstyret, svømmegruppa, bocciagruppa og padlegruppa
 10. Årshjul 2018
 11. Revidert regnskap 2017
 12. Budsjett 2018
 13. Innkomne saker
 14. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før. Årsmøtedokumentene legges ut på Servicetorget i Asker senest 2 uker før årsmøte

Styret ønsker alle velkommen

Enkel servering

Leder Vigdis Elisabeth Karlsen, Asker Helsesportlag, Postboks 116, 1371 Asker
mobil: 900 93 689
Org.nr. 980 859 606, konto: 1620 30 71438, post@askerhelsesportlag.no

Vel gjennomført årsmøte

Postet av Asker Helsesportlag den 5. Apr 2016

Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2016 med 22 medlemmer tilstede inkludert styret.

Møtet ble gjennomført i henhold til dagsorden og nye styremedlemmer ble valgt.

Vi takker de som gikk ut av styret for vel gjennomført jobb for laget!

Årsmøtedokumentene finner du her:

Dokumenter til årsmøtet mars 2016.pdfÅrsmøte 2016

Postet av Asker Helsesportlag den 23. Des 2015

Årsmøtet for Asker Helsesportlag arrangeres på Blakstad sykehus onsdag 9. mars 2016. kl 19–21.

Papirene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i forkant av møtet.Levert av IdrettenOnline