Stor pågang for medlemskap i padlegruppa

Postet av Asker Helsesportlag den 29. Aug 2021


I løpet av sommerferien har det vært stor pågang på søknader om medlemskap i padlegruppa til Asker Helsesportlag.

Grunnet ferieavvikling har vi ikke kommet i gang med å behandlet disse søknadene før medio august. Da nye medlemmer i padlegruppa som ikke er innehaver av våttkort må gjennomgå et tretimers kurs, kreves det en del organisering og administrasjon. I tillegg skal alle nye medlemmer få en innføringer i rutinene ved padlesenteret før de får egen tilgang. Myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Covid-19 situasjonen har også ført til en begrensning i hvor mange som kan samles til hvert arrangement, noe som har gått ut over gjennomføringsevnen.

Gjennomføringen av nevnte administrasjonsoppgaver og aktiviteter arrangeres på medlemmenes fritid, noe som fører til at vi har begrenset kapasitet. Styret har etter ferien jobbet med å gjennomgå eksisterende rutinene for å finne løsninger for å effektivisere opptaket av nye medlemmer i padlegruppa.

Styret vil prioritere de søknadene hvor søkerne allerede er innehaver av våttkort fra Norges Padleforbund og tilby disse en innføring i rutinene ved padlesenteret, slik at de kan bli medlem og få tilgang til fasilitetene ved padlesenteret i løpet av høsten.

Vi vil også se nærmere på om vi får anledning til å sette opp flere 3-timers introduksjonskurs i padling for de som ikke har våttkort. Dersom vi setter opp nye kurs vil dette bli annonsert på vår hjemmeside og facebook-gruppe. Men det er noe usikkert om vi rekker dette denne høsten.

Vi beklager ovenfor nye søkere at vi ikke har kapasitet til å ta inn nye medlemmer raskere og ber om forståelse for den situasjonen vi er oppe i.0 Kommentar

Ekstra Introkurs i August

Postet av Asker Helsesportlag den 2. Jul 2021

Asker Helsesportlag har i august satt opp noen ekstra 3-timers Introkurs som gir Våttkort.

Grunnkurset (16 timer over 2 dager) er nå blitt utsatt til helga 7. og 8. august - og har allerede 4 påmeldte.

I tillegg er det satt opp nytt Introkurs i august:

 • Tirsdag 24. august kl.18:00-21:00

 

Ønsker du å ta Introkurs å ta Intro- eller Grunnkurs i august?

Meld deg på her:

https://forms.gle/mgpgkqJzLfcL5dZf7

 


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte 2021

Postet av Asker Helsesportlag den 3. Mai 2021

Innkalling til Årsmøte 2021

Tid: Onsdag 2. juni kl. 18:00.

Sted: AHSL Padlesener, Poverud gårdsvei 6, 1371 Asker

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Åpning og velkommen ved leder
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å underskrive protokollen
 7. Godkjenning av innkalling
 8. Godkjenning av sakslisten
 9. Godkjenne forretningsorden
 10. Årsberetning 2020

 Styret, vanntrimgruppen og padlegruppen

 1.  Godkjenning av Revidert regnskap 2020 med presentasjon av revisjonsberetning
 2.  Forslag og innkomne saker
 3.  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022
 4.  Vedtak av budsjett for 2021
 5.  Vedta organisasjonsplan
 6.  Valg

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtedato. Årsmøtedokumentene legges ut på vår hjemmeside, og på Innbyggetorget på kulturhuset i Asker senest 2 uker før årsmøtet.

 

Vi ber alle ta smittevernhensyn ved å overholde de gjeldene reglene på møtetidspunkt.

 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen. 

 

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til medio juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

 

 

 

 


0 Kommentar

Kajakkurs på Dikemarkvannene sommeren 2021

Postet av Asker Helsesportlag den 15. Apr 2021

Oppdatert 14. juni 2021

Asker Helsesportlag vil som et ledd i HMS-arbeidet øke medlemmenes kompetanse ved å arrangere en rekke kajakkurs etter Norges Padleforbunds Våttkort-standard. I den anledning vil vi i samarbeid med «Grande Foto, Kurs og Opplevelser» også denne sommeren tilby ulike kurs ved vårt padlesenter.

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal ha Våttkort for å låne kajakker, og for våre medlemmer som har padlet lenge og ikke ønsker kurs, er det også mulig å motta Våttkort etter en test.

 For å fylle opp kursene og for at andre med interesse for kajakkpadling i nærområdet skal få ta kurs, åpner vi for at også ikke-medlemmer kan melde seg på Introkurs og Grunnkurs. Prisen vil være 200 kroner høyere, med mindre man melder seg inn i forkant av eller samtidig med kurset.

Interessenter kan lese mer og melde seg på ved å følge følgende lenke:

https://forms.gle/A2JNnoqUadR8f4jPA


3 timer Introkurs Havkajakk

3-timers Introkurs Havkajakk (kveldskurs kl.18:00-21:00 på Dikemarkvannene).

 

Dette kurset er første trinn i Padleforbundets våttkortstige, og gir deg en grunnleggende kompetanse i bruk av kajakk med tilhørende utstyr og tar for seg temaene sikkerhet, padleteknikk og velt. De fleste padleklubber og utleiedestinasjoner i landet krever våttkort.

 

Tilgjengelige datoer (kl.18:00-21:00) oppdatert per 19.juni: 

 • 14. juni - FULLT!
 • 15. juni - FULLT! 
 • 16. juni - EKSTRAKURS
 • 21. juni - 1 LEDIG PLASS
 • 22. juni - 3 LEDIGE PLASSER
 • 6. juli - FULLT!

 

Pris: 1000,- for medlemmer av AHSL (+100,- i Våttkortavgift)

Pris: 1200,- om du ikke er medlem av AHSL (+100,- i Våttkortavgift)

 

Aldersgrense: 16 år, ta kontakt om du ønsker å melde på yngre deltakere

Minimum antall deltakere for gjennomføring av kurs: 4 personer

Maksimum antall deltakere: 10

Godkjent NPF instruktør: 1-2

 

Påmelding gjøres via denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.gle/ydsZunK2eSeHZsid9

 

6 timer Dagskurs kajakk med egenredning 

Dette kurset tilsvarer første trinn i Padleforbundets våttkortstige, og gir deg en grunnleggende kompetanse i bruk av kajakk med tilhørende utstyr og tar for seg temaene sikkerhet, padleteknikk og velt. I tillegg til et vanlig introkurs har dette kurset ekstra tid til å øve mer på kameratredning, 2-3 ulike egenredningsteknikker og utprøving av eskimorulle for de ivrigste. På denne måten får man øvd like mye på redningsteknikker som på et Grunnkurs. Ved endt kurs mottar man Våttkort med Introkurs-oblat. De fleste padleklubber og utleiedestinasjoner i landet krever Våttkort.

 

Tilgjengelige datoer:
– Onsdag 30. juni 2021 kl.16:00-22:00

– Mandag 5. juli 2021 kl.10:00-16:00

– Søndag 8. august 2021 kl.10:00-16:00

– Tirsdag 10. august 2021 kl.15:00-21:00

 

NB! Se mer info om DNBs «#nestesommer»-kampanje for å kunne motta 1000,- i gavekort på grunnkurset HER.

 

Pris: 2400,- (+100,- i Våttkortavgift)

Rabatt med «DNB Neste Sommer»-tilbud: 1000,-

 

Aldersgrense: 16 år, ta kontakt om du ønsker å melde på yngre deltakere

Minimum antall deltakere for gjennomføring av kurs: 4 personer

Maksimum antall deltakere: 10-14

Godkjent NPF instruktør: 1-2

 

Påmelding gjøres via denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.gle/ydsZunK2eSeHZsid9

 

16 timer Grunnkurs Havkajakk

Kurset er lagt opp som et helgekurs, kl. 09:00-17:00 lørdag og søndag.

 

Dag 1 vil holdes på Dikemarkvannene, mens dag 2 vil holdes på Oslofjorden.

 

Tilgjengelige datoer sommeren 2021:

– Lørdag 3. og søndag 4. juli 2021 kl.09:00-17:00

– Flere datoer er mulig ved stor etterspørsel

 

Ved endt kurs mottar man Våttkort med Grunnkurs-oblat. De fleste padleklubber og utleiedestinasjoner i landet krever Våttkort, og på Vestlandet og i Nord-Norge kreves stort sett Grunnkurs for å få leie kajakk uten guide.

 

Grunnkurset gir deg grunnleggende kompetanse i bruk av kajakk med tilhørende utstyr og tar for seg temaene sikkerhet, padleteknikk, pakking og turplanlegging for lengre padletur, navigasjon og flere ulike redningsteknikker – som kameratredning og egenredning.

 

NB! Se mer info om DNBs «#nestesommer»-kampanje for å kunne motta 1000,- i gavekort på grunnkurset HER.

 

Pris: 3200,- for medlemmer av AHSL (+100,- i Våttkortavgift om du ikke har Våttkort fra før)

Pris: 3400,- om du ikke er medlem av AHSL (+100,- i Våttkortavgift om du ikke har Våttkort fra før)

Leie av kajakk, åre, vest og spruttrekk: 500,- for to dager (eller du kan ha med eget utstyr om du har).

 

Aldersgrense: minst 16 år

Minimum antall deltakere for gjennomføring av kurs: 6 personer

Maksimum antall deltakere: 14

Godkjent NPF instruktør: 1-2

 

Påmelding gjøres via denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.gle/ydsZunK2eSeHZsid9

 

4 timer Rullekurs

Har du lyst til å lære deg den desidert raskeste måten å komme seg opp igjen ved velt?

 

Ved interesse kan det settes opp kurs i eskimorulle.

 

Interesse meldes via denne lenken til påmeldingsskjemaet for samtlige kurs:

https://forms.gle/ydsZunK2eSeHZsid9

 

 


0 Kommentar

Informasjon angående fakturering og nytt kontonummer

Postet av Asker Helsesportlag den 27. Jan 2021

Asker Helsesportlag (AHSL) sender i disse dager ut faktura for medlemskontingent 2021.

Da vi dette året har skiftet til nytt system for medlemsadministrasjon og fakturering, medfører dette at innbetaling av kontingent og gruppeavgift skjer til nytt kontonummer. Merk at når dere i nettbanken taster inn oppgitt kontonummeret på faktura, vil navnet" Bloc As" komme opp og ikke navnet til Asker Helsesportlag. 

Klikk på følgende link for å se hvordan dere utfører betaling:  Hvordan betale faktura

Vi håper at alle medlemmer med tilhørende data (gruppetilhørighet, familierelasjon, etc.) har blitt overført riktig fra gammelt til nytt medlemsregister. Dersom det oppstår feil i forbindelse med fakturering ber vi om at dere informerer oss slik at vi får korrigert dette i vårt nye medlemsregister.

Følgende priser gjelder for medlemskontingent 2021:

Junior                   kr. 225,-              (0-17 år)
Voksen                 kr. 450,-              (18-66 år)
Senior                   kr. 225,-              (67 år og eldre)
Familie                 kr. 900,-              (Inkluderer alle voksne og barn i samme familie)

Merk også at det nye faktureringssystemet ikke setter en betalingsfrist for hver faktura, men oppgir fristen til å være «Omgående». Dette mener vi er en uheldig formulering som bør endres til f.eks. «Betalingsfrist 10 dager». I praksis har ikke dette noen stor betydning da systemet uansett sender ut en automatisk betalingspåminnelse først etter 15 dager dersom faktura ikke er registrert som betalt.

En annen sak vi forsøker å endre i det nye systemet er innholdet i e-posten hvert medlem mottar i forbindelse med fakturering. Denne eposten inneholder tekst om at faktura er klar til betaling og en link til webområde med informasjon om hvordan dere kan utføre selve betalingen. Her håper vi på at systemet i nevnte e-post kan legge ved faktura i pdf-format.

Dersom dere ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Asker Helsesportlag, anmoder vi om at dere informerer styret ved å sende e-post eller brev. Derved slipper dere å motta faktura og påfølgende betalingspåminnelser.

Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og gruppeavgift (treningsavgift) hver for seg.
 Dere vil først motta faktura for medlemskontingent, denne sendes ut nå i begynnelsen av kalenderåret (januar/februar) og må være betalt for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

Senere vil dere motta faktura for gruppeavgift (treningsavgift). Tid for utsendelsen av disse varierer for de ulike gruppene. Se informasjon angående utsendelse og priser på egen side under arkfane Medlemskap.

De som leier båtplass for lagring av egen kajakk/kano vil bli fakturert for leie i slutten av kalenderåret.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline