Årsmøte 2021 utsatt

Postet av Asker Helsesportlag den 9. Mar 2021


Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til medio juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.


Asker Helsesportlag avventer fastsettelse av tid for årsmøte til vi får avklart om vi kan avholde et fysisk årsmøte. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon etter påske.
0 Kommentar

Informasjon angående fakturering og nytt kontonummer

Postet av Asker Helsesportlag den 27. Jan 2021

Asker Helsesportlag (AHSL) sender i disse dager ut faktura for medlemskontingent 2021.

Da vi dette året har skiftet til nytt system for medlemsadministrasjon og fakturering, medfører dette at innbetaling av kontingent og gruppeavgift skjer til nytt kontonummer. Merk at når dere i nettbanken taster inn oppgitt kontonummeret på faktura, vil navnet" Bloc As" komme opp og ikke navnet til Asker Helsesportlag. 

Klikk på følgende link for å se hvordan dere utfører betaling:  Hvordan betale faktura

Vi håper at alle medlemmer med tilhørende data (gruppetilhørighet, familierelasjon, etc.) har blitt overført riktig fra gammelt til nytt medlemsregister. Dersom det oppstår feil i forbindelse med fakturering ber vi om at dere informerer oss slik at vi får korrigert dette i vårt nye medlemsregister.

Følgende priser gjelder for medlemskontingent 2021:

Junior                   kr. 225,-              (0-17 år)
Voksen                 kr. 450,-              (18-66 år)
Senior                   kr. 225,-              (67 år og eldre)
Familie                 kr. 900,-              (Inkluderer alle voksne og barn i samme familie)

Merk også at det nye faktureringssystemet ikke setter en betalingsfrist for hver faktura, men oppgir fristen til å være «Omgående». Dette mener vi er en uheldig formulering som bør endres til f.eks. «Betalingsfrist 10 dager». I praksis har ikke dette noen stor betydning da systemet uansett sender ut en automatisk betalingspåminnelse først etter 15 dager dersom faktura ikke er registrert som betalt.

En annen sak vi forsøker å endre i det nye systemet er innholdet i e-posten hvert medlem mottar i forbindelse med fakturering. Denne eposten inneholder tekst om at faktura er klar til betaling og en link til webområde med informasjon om hvordan dere kan utføre selve betalingen. Her håper vi på at systemet i nevnte e-post kan legge ved faktura i pdf-format.

Dersom dere ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Asker Helsesportlag, anmoder vi om at dere informerer styret ved å sende e-post eller brev. Derved slipper dere å motta faktura og påfølgende betalingspåminnelser.

Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og gruppeavgift (treningsavgift) hver for seg.
 Dere vil først motta faktura for medlemskontingent, denne sendes ut nå i begynnelsen av kalenderåret (januar/februar) og må være betalt for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

Senere vil dere motta faktura for gruppeavgift (treningsavgift). Tid for utsendelsen av disse varierer for de ulike gruppene. Se informasjon angående utsendelse og priser på egen side under arkfane Medlemskap.

De som leier båtplass for lagring av egen kajakk/kano vil bli fakturert for leie i slutten av kalenderåret.


0 Kommentar

Salg av Klubbkajakker

Postet av Asker Helsesportlag den 23. Jan 2021

Asker Helsesportlag ønsker å selge bort noen av de minst brukte kajakkene våre for å rydde plass til noen nye kajakker til sommersesongen 2021. I første omgang legges disse kajakkene ut for salg kun til klubbens medlemmer, deretter vil de bli lagt ut på finn.no om ingen melder interesse. Om du er interessert i én eller flere av kajakkene kan du sende mail til padlegruppa@askerhelsesportlag.no for å reservere og avtale kjøp. 

Bilde av kajakkene som selges ut finner du her:

AHSL kajakksalg 2021 (notion.so)


0 Kommentar

Oppdatert informasjon om koronaviruset

Postet av Asker Helsesportlag den 11. Nov 2020

I dag 11. november vedtok formannskapet i Asker kommune ny forskrift om forebygging av koronasmitte. Forskriften fører til at Asker Helsesportlag innfører følgende tiltak:

  • Vanntrim stopper inntil videre organisert bassengtrening
  • Padlegruppa vil ikke gjennomføre flere aktiviteter som kurs og fellesturer dette året.
  • Møter vil inntil videre foregå på digitale plattformer.
  • Medlemmer som utfører uorganisert aktivitet på padlesenteret skal skrive seg inn i loggboken,
         dette for å kunne utføre eventuell smittesporing.
  • Alle medlemmer anmodes om å følge kommunens lokale forskrift om forebygging av
         koronasmitte i tillegg til nasjonale smittevernsregler.

Link til ny forskriften finnes her:

https://www.asker.kommune.no/korona/

"Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene" - Regjeringen 5. november 2020.


0 Kommentar

Rutiner samlet i eget filområde

Postet av Asker Helsesportlag den 8. Jun 2020

Ulike rutiner relatert til padlesenteret er samlet under eget filområde. Disse finnes ved å følge linken under:

https://www.askerhelsesportlag.no/storage/files?uid=1100136975&pfi=49147


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline