AHSL Styret møtes hos DIF

Arrangør: Asker Helsesportlag

Tid


Beskrivelse

Styret i AHSL og Engelsrud Vel er invitert til DIF sitt klubbhus for å drøfte planer om nytt Aktivitetshus