Kajakkurs på Dikemarkvannene sommeren 2023

Oppdaterte tider for kajakk-kurs ved vårt Padlesenter.

Introduksjon til nye brukere/medlemmer

Nye medlemmer i Padlegruppa er velkomne til en omvisning og introduksjon i bruk av fasiliteter ved Asker Helsesportlag sitt padlesenter på Engelsrud. Etter gjennomført introduksjon vil deltagerne bli registrert i adgangssystemet og få r

SOMMERKLUBB i UKE 25 og 26

I år som i fjor arrangeres det sommerklubb for barn (9-13 år) ved vårt padlesenter på Engelsrud. Sommerklubben arrangeres av KFUK-KFUM Speiderne og vil pågå mandag til fredag mellom klokken 9 og 15 i uke 25 og 26. Somme

Maurtue i båtgarasje

Det er observert etablering av en maurtue i vestre garasje (blå nøkkel) nede langs vegg hvor flytevestene henger. Styret jobber med å utarbeide tiltak for å få denne fjernet. Det vurderes om skadedyrfirma skal benyttes eller

Grunner i Dikemarkvannene

Senkning av vannstanden i Dikemarkvannene medfører at nye grunner dukker opp (Se eget innlegg ang. lav vannstand). Styret anmoder om at dere er særdeles observante for grunt vann og grunner når dere benytter glassfiberkajakker, slik at

Vi åpner igjen for inntak av nye medlemmer til padlegruppa

Vi åpner igjen for inntak av nye medlemmer i padlegruppa. Alle må gjennomføre et kurs før de kan bli medlemmer. Meld din interesse så blir du kontaktet når det blir din tur til å ta kurset.

Medlemmer i padlegruppa har fri tilgang til lagets kanoer og kajakker. Nye medlemmer må bestå et nybegynnerkurs før de får tilgang til klubbhuset og de to garasjene med padleutstyr. Våre båter skal kun brukes på Dikemark-vannene.

NB! Vi leier ikke ut kajakker til personer som ikke er medlem hos oss.

Alle medlemmer kan være med på konkurransen om å padle lengst mulig i løpet av sesongen.

Hver torsdag i sesongen har vi vakt tilstede på Padlesenteret kl 18-21.

Padlegruppa har en egen treningsavgift (gruppeavgift) som går til vedlikehold og innkjøp av nytt utstyr. Se satser under arkfane:
"Bli medlem!".


Vaktliste torsdager kl 18-21/20

Tid: torsdager mai-august kl. 18 til 21, i september kl. 18 til 20.
Vaktene har ansvar for å hjelpe nye medlemmer på padlesenteret og andre som behøver hjelp med kajakker e.l. Vaktene skal også klippe gress og vaske gulv ved behov.


Dato

Navn

Mobilnr

25. mai 2023Dag Arne Westgaard
Olav Strømsnes

1. juni 2023Roar Nydal
Siri Nærland

8. juni 2023 Kristian Berg
Helle Oshaug

15. juni 2023Nanna Strengehagen
Odd Bjarne Klemetsdal

22. juni 2023Eirik Horjen
Marte Kristoffersen

29. juni 2023Dag Arne Westgaard
6. juli 2023Beata Carrera-Ochocka
Cato Fagerberg

13. juli 2023Toralf W. Engravslia
Bjørn Wilhelm Bjelke

20. juli 2023Ole Petter Hindrum
Kenneth Eriksen

27. juli 2023
Kjetil Harald Hvaal
3. august 2023Kari Kongshavn
Solveig Y. Agdestein

10. august 2023Jill T. J. Breisnes

17. august 2023 Inger Johansen
Marita Jenssen

24. august 2023Arne Olav Wyssenbach
Solveig Wyssenbach

31. august 2023Frode Lorentzen
7. september 2023Elin Aars
Anna Maria Taubo

14. september 2023

21. september 2023
Avstander på Dikemarkvannene

Avstander fra padlesenteret og tilbake når det padles nær land:

  • Verkensvannet 2,2 km Loggføres med 2,0 km
  • Verkensvannet og Nordvannet 4,3 km Loggføres med 4,5 km
  • Verkensvannet, Nordvannet og Svinesjøen 5,7 km Loggføres med 6,0 km
  • Ulvenvannet 2,7 km Loggføres med 3,0 km
  • Rundt alle fire vannene 8,4 km Loggføres med 8,5 km
Avstandene på Nordvannet er basert på at en padler nord for de to små holmene, men ikke inn i vika i nordvest (ved Dikemarkveien).
Avstandene er også basert på at en padler inn og ut av forskjellige kanaler mellom Nordvannet og Svinesjøen.

Avstander fra padlesenteret og tilbake når det padles i midten av vannene:

  • Verkensvannet 2,0 km Loggføres med 2.0 km
  • Verkensvannet og Nordvannet 3,9 km Loggføres med 4,0 km
  • Verkensvannet, Nordvannet og Svinesjøen 5,2 km Loggføres med 5,0 km
  • Ulvenvannet 2.4 km Loggføres med 2,5 km
  • I midten av alle fire vannene 7,6 km Loggføres med 7,5 km

Beregningene er foretatt med data fra satellittkart og er tilnærmet riktige.
Desimalene er forenklet slik at sifrene skal bli enklere å huske ved loggføring.


Nybegynnertrening

Hver torsdag i sommerhalvåret kl 18-21 har en erfaren padler vakt og kan hjelpe nye medlemmer. Medlemmer kan fritt benytte lagets utstyr hele døgnet alle dager.

Styret i Padlegruppa

Padlegruppa er omorganisert til å ha ansvar for enkelt-aktiviteter.

For spørsmål angående padlegruppa vennligst ta kontakt med hovedstyret eller padlegruppas epost.

Epost: padlegruppa@askerhelsesportlag.no


Arrangementer

tirsdag 18. juni 2024


tir.
18. juni

Utleie av uteområde til Holmen VGS

 09:00

Kontaktperson Elisabeth Bakken 95781183

Les mer