Om Asker Helsesportlag

Asker helsesportlag (AHSL) holder til i lokaler ved Poverudkanalen på Dikemark i Asker. Dette padlesenteret ligger litt tilbaketrukket fra hovedferdselen og er ikke så godt å få øye på uten fysisk å være på stedet.

Historien

AHSL har siden starten i 1971 vært et typisk helsesportlag, hvor det ble lagt vekt på å tilrettelegge aktivitetene for funksjonshemmede av forskjellige kategorier. Etter at Norges idrettsforbund tok besluttingen om å nedlegge Norges funksjonshemmedes idrettsforbund, har situasjonen blitt annerledes. Nå skal alle klubber tilsluttet NIF tilrettelegge for personer med spesielle behov (full integrering)Dermed er AHSL i samme kategori som alle andre idrettslag, og ikke noe handicaplag. Alle interesserte har tilgang til å bli medlem i klubben


Våre aktiviteter

Vi driver to grupper:


  • Padlegruppa:  Medlemmer kan fritt benytte lagets kanoer og kajakker
  • Vanntrim:        Møtes på Vettre onsdag


Medlemskontingent og Treningsavgifter (Gruppeavgifter)

For å bli medlem i Asker helsesportlag må man betale en årlig medlemskontingent.

I tillegg til medlemskontingent betales en treningsavgift/Gruppeavgift til den gruppen man er tilknyttet.

Se priser for medlemskontingent og treningsavgifter (Gruppeavgift) under meny: "Bli medlem!"


Medlemmene

Tidligere var det engasjerte ildsjeler blant foreldre til funksjonshemmede og andre som ønsket å gjøre en innsats for å hjelpe, som dro lasset i klubben, både økonomisk og organisasjonsmessig.


Det går gjetord om innsatsen på de forskjellige arenaer. Medlemmer ”ofret” hele ferien sin til å stå parkeringsvakt på Hvalstrand og la grunnlaget for hele økonomien til laget.


I dag opplever vi stor vekst i padlegruppa, og vanntrim-gruppen håper også på flere nye medlemmer.

Padlesenteret

Padlesenteret ved Poverudkanalen inneholder:

  • Møterom med kjøkken.
  • Adskilte garderober med dusj for damer og herrer
  •  Adskilte toaletter for damer og herrer, tilrettelagt for funksjonshemmede.
  •  Kontor og lagerbrakke
  •  Kano/kajakkstall med plass til 40-50 båter, 30 stk er klubbens eiendom.
  •  Uteplass med gressplen og bål/grillplass.
  •  Spesialkonstruert flytebrygge for ut og innsetting av båter, og heis for funksjonshemmede.