Lagets historie

Asker Helsesportlag gjennom 40 år.

Asker Helsesportlag ble formelt stiftet den 6. desember 1971 og Egil Kringen ble valgt til den første formann. Han var en dynamisk leder og fikk fart på laget. I løpet av de første par årene fikk laget mange undergrupper som Alpint, Boccia, Bordtennis, Padling, Skigåing, Skyting, Styrketrening, Svømming, Sykling og Volleyball. Det ser ut som svømming var den første aktiviteten i laget. På det meste hadde Helsesportlaget 580 medlemmer, mange var støttemedlemmer.

De første årene var det stor oppslutning om handikappidrett. I padlegruppa var det bare handikappede som padlet. De friske var hjelpere. Nå er det få igjen som trenger hjelp.

Det første padlesenteret ble åpnet i 1974 på Arve Sandbæk’s eiendom. Klubbhuset står der fremdeles. Helsesportlaget kontaktet Arve Sandbæk og Civitan Club høsten 1973 og gjorde avtaler med dem om bygging av senteret. Arve og Lillemor Sandbæk var sterkt med på alle aktiviteter dette førte med seg.

Båtskuret og den første flytebrygga ble bygget sommeren 1974, hovedsakelig av Civitan på dugnad. Allerede fra 1974 var det to mann til stede fra Civitan på tirsdag og torsdag kveld for å hjelpe de som trengte det. De senere år har padlegruppa overtatt den jobben.

I 1978 sørget Civitan for flytting av senteret til Poverudkanalen. Brygga ble fløtet fra Svinesjøen til nåværende plass. Her ble båtgarasje og klubbhus bygget. Grunnforholdene ble ordnet i 1981. Avtale ble inngått med Erik Poverud om bruk av veien ned til senteret. Først i 1988 ble senteret offisielt åpnet slik det ser ut i dag. Det ble senere nødvendig å øke lagerplassen og et nytt båthus ble bygget. Det ble ferdig i 2009.

Nå består padlesenteret av klubbhuset med møterom, dusjer og toaletter, et gammelt båthus med våre mest brukte kajakker og Dikemark / Blakstad sykehus sine båter. Det nye båthuset inneholder kontor og lager samt kanoer og tomannskajakker (K2).
Noen båtplasser blir leid ut for lagring av private båter.
Flytebryggene er en viktig del av senteret og krever stadig vedlikehold.

Fra 1982 og frem til ca 2000 arrangerte Helsesportlaget ”Askerstevnet” i Bondihallen hvor alle grupper deltok. I begynnelsen deltok bare lag fra Osloregionen, men etter hvert fra hele landet. Stevnet ble avsluttet med en fest.
I dag er det bare Boccia som arrangerer dette stevnet.

Svømmerne har deltatt i Paralympics og andre internasjonale stevner med heder.
Padlergruppa har tidligere deltatt på stevner i Oslofjorden og i Karlstad i Sverige. Kajakkene ble fraktet med på tilhenger. De arrangerte ”Dikemarkrunden” med deltakelse av lag fra regionen.

Men de siste 15 årene har aktiviteten avtatt. I jubileumsåret 2011 er det bare tre grupper igjen. Det er padling, boccia og svømming.
Bocciagruppa er en sammensveiset gruppe hvor alle kjenner alle og med en stabilt medlemsmasse og godt samhold.
Padlegruppa har en aktiv medlemsmasse, men de er mer individualister, aktive i arbeidslivet og med skolebarn. Det er derfor vanskeligere å samle dem til felles aktiviteter.
Svømmegruppa har sine aktiviteter i leide svømmehaller så dem ser vi lite til på padlesenteret. Se egen omtale av de enkelte grupper.

Helsesportlaget gjennomfører dugnader hvert år. I mange år hadde vi vårdugnad på friområder som Hvamsodden, Holmenskjæret og Hvalstrand. Parkeringskontroll og rydding og renhold på Hvalstrand var i mange år en god inntektskilde. De senere år har dugnadene blitt brukt til vedlikehold av Padlesenteret og båtene.

Hvert år er helsesportlaget ansvarlig for 17.maifeiring på Askertun for Asker kommune.

I 2005 hadde vi en turbulent tid i lederskiktet i laget grunnet økonomi og utskifting av leder.

Utenom lagets egne ildsjeler har Asker Helsesportlags Venner betydd mye for lagets økonomi og for bygging av Padlesenteret. Laget har også fått veldig mye støtte av organisasjoner som Club Civitan, Lions Club, Kiwanis, STUI, Blakstad og Dikemark sykehus og Asker kommune. Spesielt må Civitan nevnes. De har støttet Helsesportlaget økonomisk, men aller mest med praktisk arbeid ved bygging av flytebrygger og padlesenteret. I bortimot 30 år har de hatt to personer til stede på padlesenteret hver tirsdag og torsdag for å hjelpe de som trengte det.

I dag er det mye aktivitet på padlesenteret. Boccia har sine gruppemøter og trening i sommerhalvåret og de arrangerer sitt Sommerstevne der.

Padlegruppa bruker båtene sine daglig når været tillater det. Det er en vakt til stede på tirsdag og torsdag kveld for å hjelpe de som trenger hjelp med båtene. Det gjennomføres kurs for nybegynnere i padling og sikkerhetskurs for de litt mer erfarne.

Siden 2010 har Asker kommunes ”Aktiv på Dagtid” fått opplæring og trening hver tirsdag. Dette er et prosjekt for folk som av en eller annen grunn ikke kan delta i arbeidslivet. Padlegruppa deltar med båter og en instruktør.

Sykehusene bruker sine båter et par ganger i uka.
Senteret blir ofte leid bort til private, grupper og kurs.

Alf Håkon Kvamsdal