Trykk her for å melde deg inn!

Bli medlem i Asker Helsesportlag

Priser for Medlemskontingent 2022

Junior / seniormedlemskap kr 225,-
Voksenmedlemskap kr 450,-
Familiemedlemskap kr 900,-

Medlemskontingent faktureres normalt i januar/februar.
Nye medlemmer vil bli fakturert første medlemskontingent og treningsavgift når de tas inn i gruppa.

I tillegg til medlemskontingent kommer en treningsavgift til den gruppen man er medlem av.
Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og treningsavgift hver for seg.


Priser for Treningsavgift 2022

Padlegruppa har følgende treningsavgifter (gjelder for hele året, faktureres i april/mai):

- Junior/Senior: Kr 200,-
- Voksne: Kr 400,-
- Familie: Kr 800,-

Vanntrim har følgende treningsavgifter som faktureres i to omganger hvert år:

- Vårsemester Kr. 500,-      (faktureres i februar/mars)
- Høstsemester Kr. 500,-   (faktureres i august/september)

Aldersklasser som benyttes i forbindelse med fakturering:

Junior:    0 - 17 år

Voksne:  18 - 66 år (Gjelder fra og med det året man fyller 18 år)

Senior:    67 år og eldre


Vi åpner for nye medlemskap i Padlegruppa

De som fyller inn innmeldingsskjemaet vil  bli satt på venteliste. I kommentarfeltet på side to i innmeldingsskjema er det fint om dere skriver om dere fra tidligere har vått-kort eller ikke.


Dere får etter hvert melding om når dere blir tilbudt medlemskap. Medlemskapet er gyldig når dere har betalt mottatt faktura for medlemskontingent. 


I tillegg til medlemskontingent vil dere bli fakturert for aktivitetsavgift for den gruppen dere ønsker å bli medlem av. Medlemmer av Padlegruppa må gjennomføre en innføring i bruk av padlesenteret før de får tilgang til padlesenteret. Følg med på våre hjemmesider og facebook-gruppe når det arrangeres innføring i bruk av padlesenteret, ofte vil denne innføringen gjennomføres i forbindelse med padlekurs. Nye medlemmer må selv melde seg på denne innføringen.

Vi anmoder nye medlemmer av padlegruppa som ikke er innehaver av Vått-kort utstedt av Norges padleforbund om å melde seg på kurs som kvalifiserer til denne type vått-kort.Ofte stilte spørsmål

Hvorfor får jeg flere faktura fra AHSL i løpet av året?

Som medlem i AHSL vil du normalt få minst to fakturaer i løpet av et kalenderår: en faktura for medlemskontingent i tillegg til faktura for aktivitetsavgift (treningsavgift) for den gruppen du er medlem av.

Padlegruppa fakturerer aktivitetsavgift (treningsavgift) en gang i året (i tillegg til medlemskontingent), aktivitetsavgiften faktureres normalt i april/mai.

Vanntrimgruppa fakturerer aktivitetsavgift (treningsavgift) to ganger i året i tillegg til medlemskontingent.  En avgift for vårsemester (faktureres normalt i februar/mars) og en avgift for høstsemester (faktureres normalt i august/september).

Dersom du er medlem av både padlegruppa og vanntrimgruppa vil du få en faktura for medlemskontingent i tillegg til tre fakturaer for aktivitetsavgift: en for padlegruppa og to fra vanntrimgruppa.

Medlemmer som ikke er medlem av en gruppe (støttemedlemmer) vil kun få en faktura som gjelder medlemskontingent.

De fleste idrettslag i Norge som har flere aktivitetsgrupper praktiserer at gruppeavgiften (aktivitetsavgift) faktureres separat i tillegg til medlemskontingenten.

Hvorfor kan ikke medlemskontingent og aktivitetsavgift fakturere i en og samme faktura?

Dersom vi skulle inkludere både medlemskontingent og aktivitetsavgift på samme faktura vil dette kreve mye manuell arbeid i forbindelse med fakturering. Dette skyldes at det finnes ulike kombinasjoner av hvilket beløp som skal faktureres alt etter hvilken og hvor mange grupper den enkelte er medlem av.

Et annet forhold er et enkelte medlemmer foretrekker å få delt beløpene i ulike faktura til ulike tider, slik at de slipper å betale summen av alle avgifter i samme måned.

Vi vurderer å innføre fakturering av medlemskontingent og aktivitetsavgift på en faktura for førstegangs fakturering av nye medlemmer i padlegruppa som melder seg inn i midten av året. Grunnen er at disse uansett må behandles manuelt og at det skaper en del forvirring når de får to ulike faktura omtrent samtidig. Påfølgende år vil disse få adskilte faktura for medlemskontingent og gruppeavgift.

Kan jeg få rabatt da jeg er student, førtidspensjonert, arbeidsledig, trygdet eller av andre grunner?

Innføring av ulike rabatter vil kreve mye manuelt arbeid og oppfølging. Faktureringssystemet er basert på å differensiere avgifter ut i fra alder og gruppetilhørighet. Dersom vi i tillegg skal innføre rabatter av andre grunner vil dette bli komplekst og gi mye ekstraarbeid for de som utfører medlemsadministrasjon og fakturering. Husk at dette er arbeid som utføres av styremedlemmer på deres fritid. Det er også utfordrende å innhente bekreftelse på ulike forhold som da skulle føre til rabatt og endre avgiftsgrunnlag etter hvert som disse forholdene oppstår eller endres for den enkelte medlem. I noen tilfeller kan medlemmer få slippe aktivitetsavgift en sesong dersom de flytter midlertidig eller er skadet slik at de er hindret fra å delta på aktiviteten den aktuelle sesongen.

Hvem fastsetter beløpet til de ulike avgiftene?

Beløpet for medlemskontingent og aktivitetsavgift til de ulike gruppene fastsettes av årsmøtet til idrettslaget.

Alle medlemmer kan komme med forslag til størrelsen på beløpet til de ulike avgiftene, men disse må begrunnes og være forankret i budsjettet som legges frem på årsmøtet. Forslaget til avgiftene som legges frem i alternativt budsjett må også støttes av styret som stiller til valg.

Hvorfor har jeg ikke mottatt faktura fra Asker Helsesportlager dette året?

Faktura sendes ut på e-post. Medlemskontingenten faktureres normalt i januar/februar.
Vårt medlemsregister henter navn og epostadresse fra databasen til Norges Idrettsforbund. Hvert medlem må selv oppdatere sin profil ved å gå inn på www.minidrett.no

I MinIdrett kan du oppdater e-postadresse, bostedsadresse, mobilnummer, etc.

Dersom du ikke har mottatt e-post med faktura er et tips at du sjekker katalogen for «søppelpost» i din epostleser og eventuelle spam-filter. Neste steg er å logge inn på MinIdrett.no for å sjekke om du har registrert riktig e-postadresse, mange glemmer å endre epostadressen når de f.eks. skifter jobb eller internettleverandør.

Merk at AHSL benytter et administrasjonsverktøy fra «Idrettenonline» og at fakturering skjer via firmaet «Bloc AS». Dette medfører at firmanavnet Bloc AS kommer opp som mottaker når du i din nettbank taster inn kontonummeret som står på fakturaen.