4 stk kanoer (alle) utleid til Dikemark Sykehus Avd. Dagali

Arrangør: Asker Helsesportlag

Tid


Beskrivelse

Hver mandag mellom klokken 11:00 og 14:00 er alle våre 4 kanoer utleid til Dikemark sykehus Avd. Dagali under hele padlesesongen 2023.