Dokumenter til Årsmøte 2023

Postet av Asker Helsesportlag den 4. Mar 2023

Dokumenter for Årsmøte 2023 ligger lagret her:

www.askerhelsesportlag.no

Vel gjennomført årsmøte

Postet av Asker Helsesportlag den 5. Apr 2016

Årsmøtet ble avholdt 9. mars 2016 med 22 medlemmer tilstede inkludert styret.

Møtet ble gjennomført i henhold til dagsorden og nye styremedlemmer ble valgt.

Vi takker de som gikk ut av styret for vel gjennomført jobb for laget!

Årsmøtedokumentene finner du her:

Dokumenter til årsmøtet mars 2016.pdf
Årsmøte 2016

Postet av Asker Helsesportlag den 23. Des 2015

Årsmøtet for Asker Helsesportlag arrangeres på Blakstad sykehus onsdag 9. mars 2016. kl 19–21.

Papirene vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene i forkant av møtet.