Viktig informasjon fra Norges Idrettsforbund

Postet av Asker Helsesportlag den 24. Nov 2019

Viktig informasjon fra Norges Idrettsforbund publiseres med dette til alle medlemmer i Asker Helsesportlag:

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.  

Ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke under.  

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss   

Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her:

www.idrettsforbundet.no/idrettskretser
Bocciagruppa legges ned

Postet av Asker Helsesportlag den 8. Okt 2017


Dessverre har det ikke vært mulig å rekruttere nye medlemmer til bocciagruppa og den er nå nedlagt. Gruppas midler og eiendeler er overført til hovedstyret.