Styret ønsker alle en riktig God Jul

Postet av Asker Helsesportlag den 6. Des 2023

Tirsdag 5.desember hadde styret i Asker Helsesportlag styremøte, styreleder Eirik Horjen ledet oss som alltid stødig igjennom møtet.

Siden dette også var siste styremøte før jul, unnet vi oss litt Julegløgg, Pepperkaker og en bit Julemarsipan. Foruten de vanlige postene som angår innkommende post, status økonomi og rapporter fra de ulike gruppene, kan vi nevne at det jobbes med å se på finansiering av ny brygge, utskiftning av defekte kajakker og oppdatering av hjemmesiden.

På nyåret starter styret opp med å sluttføre årsregnskapet, sette opp budsjett, skrive årsberetning og forberede saker for kommende årsmøtet som skal avholdes medio mars 2024. I den anledning vil vi oppfordre medlemmer som ønsker å delta i styrearbeidet kommende sesong om å melde sin interesse til valgkomiteen, følg med på hjemmesiden og facebook-gruppen på nyåret angående valg av styrerepresentanter og dato for årsmøtet.

Styret ønsker med dette alle medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Introduksjon til nye brukere/medlemmer

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Nye medlemmer i Padlegruppa er velkomne til en omvisning og introduksjon i bruk av fasiliteter ved Asker Helsesportlag sitt padlesenter på Engelsrud. Etter gjennomført introduksjon vil deltagerne bli registrert i adgangssystemet og få rett til egen adgang til padlesenteret.

Introduksjonen holdes i forbindelse kajakkkursene som er satt opp for sommeren 2023. De som kun har behov for introduksjon deltar de første 30 minuttene av kurset, dere blir ikke fakturert kursavgift dersom det kun er introduksjonen dere deltar på. 

De som skal delta på hele kurset "3 timers introkurs havkajakk" for å få våttkort, vil bli fakturert kursavgift som angitt i påmeldingen.

Følgende datoer er satt opp for introduksjon og kurs:

 • Tirsdag 13. juni kl. 18:00 AVLYST
 • Tirsdag 20. juni kl. 18:00 - BLIR AVHOLDT
 • Mandag 26. juni kl. 18:00
 • Torsdag 29. juni kl. 18:00
 • Tirsdag 4. juli kl. 18:00

Det tas forbehold om at enkelte kursdager kan avlyses dersom det er få påmeldinger til selve kurset.

Gå til påmeldingsskjema og kryss av for :

"Jeg har våttkort, er/vil bli medlem i Asker Helsesportlag og deltar kun første 20-30 minutter av et Introkurs for omvisning/opplæring"

Påmelding og valg av kursdato gjøres via denne lenken: bit.ly/Introkurs2023
2 Kommentarer

Informasjon til medlemmer i AHSL

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Asker Helsesportlag (AHSL) har lagt ut en del informasjon på sine hjemmesider som kan være nyttig for medlemmer å få med seg før de benytter padlesenteret. Dette gjelder blant annet:

 • Senkning av vannstand ved Dikemarkvannene
 • Vær oppmerksom på nye skjær/grunner
 • Introduksjon for nye medlemmer, adgang til padlesenteret
 • Kajakk-kurs sesongen 2023
 • Maur i garasjeanlegg
 • Dugnad 21. august
 • Sommerklubb for barn

Gå jevnlig innom vår hjemmeside for å holde deg oppdatert.

Link til Hjemmeside
DUGNAD 21. August

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Sett av datoen mandag 21. august 2023 til å bidra under dugnaden ved padlesenteret til AHSL.

Padlesenteret har behov for en del vedlikehold etter en hard vinter hvor senkning av vannstanden har påført bryggen en del skader. Det er også behov for en del byggteknisk vedlikehold som ble satt på vent i påvente av avklaring rundt reguleringsplanen for området.

Noe vedlikehold er allerede utført på dugnad, en stor takk til bidragsyterne som gjennom frivillig arbeid har gjort bryggen midlertidig i stand til å kunne benyttes denne sesongen.
SOMMERKLUBB i UKE 25 og 26

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

I år som i fjor arrangeres det sommerklubb for barn (9-13 år) ved vårt padlesenter på Engelsrud. Sommerklubben arrangeres av KFUK-KFUM Speiderne og vil pågå mandag til fredag mellom klokken 9 og 15 i uke 25 og 26.

Sommerklubben vil i denne perioden disponere vårt klubbhus, uteområde med brygge samt våre fire kanoer. 

Medlemmer av Asker Helsesportlag vil kunne benytte kajakker (hente nøkkel til garasje og skrive seg inn i loggboken) selv om dette arrangementet pågår. 

Les om arrangementet her.
Maurtue i båtgarasje

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Det er observert etablering av en maurtue i vestre garasje (blå nøkkel) nede langs vegg hvor flytevestene henger. Styret jobber med å utarbeide tiltak for å få denne fjernet. Det vurderes om skadedyrfirma skal benyttes eller om vi skal etablere en dugnad i padlegruppa for å fjerne tua og strø ut maurmiddel.
Grunner i Dikemarkvannene

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Senkning av vannstanden i Dikemarkvannene medfører at nye grunner dukker opp (Se eget innlegg ang. lav vannstand). Styret anmoder om at dere er særdeles observante for grunt vann og grunner når dere benytter glassfiberkajakker, slik at dere unngår grunnstøting og skader på kajakker. Vi anbefaler at dere benytter plastkajakker og gjør dere kjent med de nye forholdene nå når vannstanden er senket. Grunner eksisterer ofte i forlengelsen av små nes og smale passasjer. Under har vi markert av kjente grunner i et kart for å gi et inntrykk av hvor dere bør være ekstra observante. Røde prikker viser grunner som også eksisterer ved normal vannstand. Gule prikker viser nye grunner ved senket vannstand.
Lav vannstand

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Denne sesongen er det lav vannstand i Dikemarkvannene (Ulvenvannet, Verkensvannet, Nordvannet og Svinesjøen), dette skyldes at demningen i Verkensvannet skal rehabiliteres.

Rehabilitering gjøres for å ivareta sikkerheten og følge opp varsel om pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Informasjon om tiltak og planer kan leses på hjemmesiden til Oslo kommune.

Link til Informasjon

 
Kajakkurs sommeren 2023

Postet av Asker Helsesportlag den 5. Jun 2023


 

Asker Helsesportlag (AHSL) vil som et ledd i HMS-arbeidet øke medlemmenes kompetanse ved å arrangere en rekke kajakkurs etter Norges Padleforbunds Våttkort-standard. Vi krever at våre medlemmer skal ha våttkort for å låne kajakker. Derfor vil vi i samarbeid med Grande Foto, Kurs og Opplevelser også denne sommeren tilby ulike kurs for medlemmer i AHSL.

Medlem i Asker Helsesportslag blir du ved å registrere deg her, og deretter betale medlemskontingent og eventuelt treningsavgift.

Påmelding og valg av kursdato gjøres via denne lenken: bit.ly/Introkurs2023

Les mer om kursinnhold og datoer nedenfor bildene3 timer Introkurs Havkajakk

3-timers Introkurs Havkajakk (kveldskurs kl.18:00-21:00 på Dikemarkvannene).

Dette kurset er første trinn i Padleforbundets våttkortstige, og gir deg en grunnleggende kompetanse i bruk av kajakk med tilhørende utstyr. Kurset tar for seg temaene sikkerhet, padleteknikk og velt. De fleste padleklubber og utleiedestinasjoner i landet krever våttkort.

Kursdatoer sommeren 2023:
Tirsdag 13. juni kl.18:00-21:00 AVLYST
– Tirsdag 20. juni kl.18:00-21:00
– Mandag 26. juni kl.18:00-21:00
– Torsdag 29. juni kl.18:00-21:00
– Tirsdag 4. juli kl.18:00-21:00

Pris: 1000,- for medlemmer av AHSL (+150,- i våttkortavgift til Norges Padleforbund)

Aldersgrense: 16 år, ta kontakt om du ønsker å melde på yngre deltakere.
Minimum antall deltakere for gjennomføring av kurs: 4 personer
Maksimum antall deltakere: 14
Godkjent NPF instruktør: 1-2
Generelle vilkår som aksepteres ved bestilling av aktiviteter

Påmelding gjøres via denne lenken til påmeldingsskjemaet:

bit.ly/Introkurs2023


Oppdatert: 12. juni 2023
2 Kommentarer

Fakturering av Treningsavgift 2023

Postet av Asker Helsesportlag den 26. Mai 2023

Asker Helsesportlag sender nå i slutten av mai ut faktura for treningsavgift for gruppene Padling og Vanntrim. Minner om at faktura som ble sendt ut i januar/februar gjaldt medlemskontingent.

Om noe er uklart se «Ofte stilte spørsmål» under informasjon om medlemskap på vår hjemmeside:

Informasjon om medlemskap (askerhelsesportlag.no)

Nye medlemmer vil ved innmelding motta faktura for medlemskontingent sammen med faktura for treningsavgift.
Oppgradert adgangssystem ved padlesenteret

Postet av Asker Helsesportlag den 17. Apr 2023

Mandag 17. april 2023 ble adgangssystemet ved padlesenteret oppgradert. I den forbindelse har alle registrerte brukere mottatt en SMS på mobilnummer som de er registrert med i tidligere versjon av adgangssystemet.

Følg instruksen som angitt i SMS og påfølgende veiledning for APP CyberKey.

Det finnes to muligheter for å låse opp døren til padlesenteret:

 1. Last ned APP som beskrevet i mottatt SMS angående nytt adgangssystem og benytt funksjonaliteten i denne APP'en for å åpne døren. Se veiledning i PDF-dokument som vist under.
 2. Døren kan også åpnes ved å sende en SMS med kodeord "Sesam" til mobilnummer: +4759539964

Merk at systemet logger bruk av adgangssystemet.
Minner om Årsmøte Onsdag 22. mars kl 18

Postet av Asker Helsesportlag den 21. Mar 2023

Vi minner om årsmøtet i Asker Helsesportlag som avholdes onsdag 22. mars klokken 18.

Møtet avholdes i klubbhuset på padlesenteret.

Se eget innlegg på vår hjemmeside angående agenda og dokumenter til årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen styret
Dokumenter til Årsmøte 2023

Postet av Asker Helsesportlag den 4. Mar 2023

Dokumenter for Årsmøte 2023 ligger lagret her:

www.askerhelsesportlag.no