Jubileum: AHSL 50 år

Postet av Asker Helsesportlag den 4. Des 2021

Asker Helsesportlag ble stiftet 6. desember 1971, noe som medfører at vi denne måneden har
50 årsjubileum. Planen var at styret skulle invitere alle medlemmer til en jubileumsfest i nær fremtid. Grunnet den pågående pandemien med korona og utbruddet av omnikron de siste ukene, har det vært utfordrende å avgjøre når og hvordan denne jubileumsfesten skal gjennomføres.

Styret har besluttet at vi avventer situasjonen og venter med å samles for å markere jubileet.

Redningsvester, bord og benker tatt inn for vinteren

Postet av Asker Helsesportlag den 21. Nov 2021

Padlesesongen nærmer seg slutten og vi har nå lagret redningsvestene i garderoben til klubbhuset, dette for å redusere risikoen for at de blir utsatt for fuktighet og jordslag. Det er fortsatt muligheter for å padle, men da må vester hentes i garderoben og henges opp i klubbhuset for tørk etter bruk.

Bord og benker er også tatt inn og lagret i vestre-garasje slik at de holder seg bedre igjennom vinteren. Bukkene på brygga står fortsatt ut, da det fortsatt er aktive padlere som benytter kajakker frem til isen legger seg. Bukkene vil bli tatt inn når snøen legger seg.
Stor pågang for medlemskap i padlegruppa

Postet av Asker Helsesportlag den 29. Aug 2021


I løpet av sommerferien har det vært stor pågang på søknader om medlemskap i padlegruppa til Asker Helsesportlag.

Grunnet ferieavvikling har vi ikke kommet i gang med å behandlet disse søknadene før medio august. Da nye medlemmer i padlegruppa som ikke er innehaver av våttkort må gjennomgå et tretimers kurs, kreves det en del organisering og administrasjon. I tillegg skal alle nye medlemmer få en innføringer i rutinene ved padlesenteret før de får egen tilgang. Myndighetenes restriksjoner i forbindelse med Covid-19 situasjonen har også ført til en begrensning i hvor mange som kan samles til hvert arrangement, noe som har gått ut over gjennomføringsevnen.

Gjennomføringen av nevnte administrasjonsoppgaver og aktiviteter arrangeres på medlemmenes fritid, noe som fører til at vi har begrenset kapasitet. Styret har etter ferien jobbet med å gjennomgå eksisterende rutinene for å finne løsninger for å effektivisere opptaket av nye medlemmer i padlegruppa.

Styret vil prioritere de søknadene hvor søkerne allerede er innehaver av våttkort fra Norges Padleforbund og tilby disse en innføring i rutinene ved padlesenteret, slik at de kan bli medlem og få tilgang til fasilitetene ved padlesenteret i løpet av høsten.

Vi vil også se nærmere på om vi får anledning til å sette opp flere 3-timers introduksjonskurs i padling for de som ikke har våttkort. Dersom vi setter opp nye kurs vil dette bli annonsert på vår hjemmeside og facebook-gruppe. Men det er noe usikkert om vi rekker dette denne høsten.

Vi beklager ovenfor nye søkere at vi ikke har kapasitet til å ta inn nye medlemmer raskere og ber om forståelse for den situasjonen vi er oppe i.

Ekstra Introkurs i August

Postet av Asker Helsesportlag den 2. Jul 2021

Asker Helsesportlag har i august satt opp noen ekstra 3-timers Introkurs som gir Våttkort.

Grunnkurset (16 timer over 2 dager) er nå blitt utsatt til helga 7. og 8. august - og har allerede 4 påmeldte.

I tillegg er det satt opp nytt Introkurs i august:

 • Tirsdag 24. august kl.18:00-21:00

 

Ønsker du å ta Introkurs å ta Intro- eller Grunnkurs i august?

Meld deg på her:

https://forms.gle/mgpgkqJzLfcL5dZf7

 
Innkalling til Årsmøte 2021

Postet av Asker Helsesportlag den 3. Mai 2021

Innkalling til Årsmøte 2021

Tid: Onsdag 2. juni kl. 18:00.

Sted: AHSL Padlesener, Poverud gårdsvei 6, 1371 Asker

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Åpning og velkommen ved leder
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å underskrive protokollen
 7. Godkjenning av innkalling
 8. Godkjenning av sakslisten
 9. Godkjenne forretningsorden
 10. Årsberetning 2020

 Styret, vanntrimgruppen og padlegruppen

 1.  Godkjenning av Revidert regnskap 2020 med presentasjon av revisjonsberetning
 2.  Forslag og innkomne saker
 3.  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022
 4.  Vedtak av budsjett for 2021
 5.  Vedta organisasjonsplan
 6.  Valg

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtedato. Årsmøtedokumentene legges ut på vår hjemmeside, og på Innbyggetorget på kulturhuset i Asker senest 2 uker før årsmøtet.

 

Vi ber alle ta smittevernhensyn ved å overholde de gjeldene reglene på møtetidspunkt.

 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen. 

 

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til medio juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

 

 

 

 
Fakturering fra Asker Helsesportlag

Postet av Asker Helsesportlag den 27. Jan 2021

Asker Helsesportlag (AHSL) sender i disse dager ut faktura for medlemskontingent 2023.

Asker Helsesportlag sendte i januar ut faktura for medlemskontingent 2023. Senere har vi sendt ut fakturaer for treningsavgifter og på slutten av året sender vi ut faktura til medlemmer som har leieavtaler.
Merk at når dere i nettbanken taster inn oppgitt kontonummeret på faktura, vil navnet" Bloc As" komme opp og ikke navnet til Asker Helsesportlag. 

Klikk på følgende link for å se hvordan dere utfører betaling:  Hvordan betale faktura

Dersom det oppstår feil i forbindelse med fakturering ber vi om at dere informerer oss slik at vi får korrigert dette i vårt medlemsregister.

Følgende priser gjelder for medlemskontingent 2023:

Junior                   kr. 225,-              (0-17 år)
Voksen                 kr. 450,-              (18-66 år)
Senior                   kr. 225,-              (67 år og eldre)
Familie                 kr. 900,-              (Inkluderer alle voksne og barn i samme familie)

Merk også at det faktureringssystemet ikke setter en betalingsfrist for hver faktura, men oppgir fristen til å være «Omgående». Etter en uke sendes det en betalingspåminnelse på SMS til de som ikke har betalt faktura. Merk at dette er en betalingspåminnelse og ikke en purring som ender med inkasso.

Dersom dere ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Asker Helsesportlag, anmoder vi om at dere informerer styret ved å sende e-post eller brev. Derved slipper dere å motta faktura og påfølgende betalingspåminnelser.

Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og gruppeavgift (treningsavgift) hver for seg.
 Dere vil først motta faktura for medlemskontingent, denne sendes ut nå i begynnelsen av kalenderåret (januar/februar) og må være betalt for å kunne avgi stemme på årsmøtet inneværende år.

Senere vil dere motta faktura for gruppeavgift (treningsavgift). Tid for utsendelsen av disse varierer for de ulike gruppene. Se informasjon angående utsendelse og priser på egen side under arkfane Medlemskap.

De som leier båtplass for lagring av egen kajakk/kano vil bli fakturert for leie i slutten av kalenderåret.