Innkalling til årsmøte

Postet av Asker Helsesportlag den 5. Feb 2017

Blakstad Sykehus 15.03.17, kl 19:00 møterom 4, bygg 9, Strandveien 35 Vettre

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Åpning og velkommen ved leder
3. Godkjenning av innkalling og sakslisten
4. Valg av møteleder
5. Godkjenning av agenda
6. Valg av tellekorps
7. Valg av møtesekretær
8. Valg av to til å underskrive protokollen
9. Årsberetning 2016
Hovedstyret
Svømmegruppa
Bocciagruppa
Padlegruppa: Regnskap padlegruppa
10. Årshjul 2017
11. Revidert regnskap 2016
12. Budsjett 2017
13. Innkomne saker
14. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før. Årsmøtedokumentene legges ut på Servicetorget i Asker senest 2 uker før årsmøte

Styret ønsker alle velkommen

Enkel servering


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.