Innkalling til Årsmøte 2021

Postet av Asker Helsesportlag den 3. Mai 2021

Innkalling til Årsmøte 2021

Tid: Onsdag 2. juni kl. 18:00.

Sted: AHSL Padlesener, Poverud gårdsvei 6, 1371 Asker

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Åpning og velkommen ved leder
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av to til å underskrive protokollen
 7. Godkjenning av innkalling
 8. Godkjenning av sakslisten
 9. Godkjenne forretningsorden
 10. Årsberetning 2020

 Styret, vanntrimgruppen og padlegruppen

 1.  Godkjenning av Revidert regnskap 2020 med presentasjon av revisjonsberetning
 2.  Forslag og innkomne saker
 3.  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022
 4.  Vedtak av budsjett for 2021
 5.  Vedta organisasjonsplan
 6.  Valg

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før møtedato. Årsmøtedokumentene legges ut på vår hjemmeside, og på Innbyggetorget på kulturhuset i Asker senest 2 uker før årsmøtet.

 

Vi ber alle ta smittevernhensyn ved å overholde de gjeldene reglene på møtetidspunkt.

 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen. 

 

Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til medio juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

 

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.