Grunner i Dikemarkvannene

Postet av Asker Helsesportlag den 10. Jun 2023

Senkning av vannstanden i Dikemarkvannene medfører at nye grunner dukker opp (Se eget innlegg ang. lav vannstand). Styret anmoder om at dere er særdeles observante for grunt vann og grunner når dere benytter glassfiberkajakker, slik at dere unngår grunnstøting og skader på kajakker. Vi anbefaler at dere benytter plastkajakker og gjør dere kjent med de nye forholdene nå når vannstanden er senket. Grunner eksisterer ofte i forlengelsen av små nes og smale passasjer. Under har vi markert av kjente grunner i et kart for å gi et inntrykk av hvor dere bør være ekstra observante. Røde prikker viser grunner som også eksisterer ved normal vannstand. Gule prikker viser nye grunner ved senket vannstand.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.