Viktig informasjon fra Norges Idrettsforbund

Postet av Asker Helsesportlag den 24. Nov 2019

Viktig informasjon fra Norges Idrettsforbund publiseres med dette til alle medlemmer i Asker Helsesportlag:

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.  

Ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm, samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se lenke under.  

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss   

Dersom idrettslaget har spørsmål eller behov for bistand, kan idrettskretsen kontaktes. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes her:

www.idrettsforbundet.no/idrettskretserMerking av kajakker og kanoer

Postet av Asker Helsesportlag den 29. Sep 2019

Padlegruppa i Asker Helsesportlag har forbedret merkingen av kajakker og kanoer som medlemmer i padlegruppa kan benytte. Hovedgrunnen til den nye merkingen er at det nå skal være enklere å skille padlegruppas båter fra private kajakker og kanoer. Gjelder spesielt båtene som er lagret i den østre garasjen som har gul nøkkelhempe.

Kajakkene og kanoen som padlegruppas medlemmer kan benytte er nå merket med logoen til Asker Helsesportlag. Merket er festet på akterenden av båtene (se foto nederst i artikkelen).

Hver kajakk er også merket med et hvitt rundt merke som har påført et nummer. Dette er nummeret til kajakken som skal føres opp i loggboken når båtene benyttes. Denne nummereringen og loggføringen har tre hensikter:

  1. Gi en oversikt på hvilke båter som er ute på vannet
  2. Føre statistikk på hvor mye hver båttype benyttes for å gi et grunnlag for valg av båttype ved nyanskaffelser.
  3. Referere til riktig båt ved utfylling av skademelding