Informasjon angående fakturering og nytt kontonummer

Postet av Asker Helsesportlag den 27. Jan 2021

Asker Helsesportlag (AHSL) sender i disse dager ut faktura for medlemskontingent 2021.

Da vi dette året har skiftet til nytt system for medlemsadministrasjon og fakturering, medfører dette at innbetaling av kontingent og gruppeavgift skjer til nytt kontonummer. Merk at når dere i nettbanken taster inn oppgitt kontonummeret på faktura, vil navnet" Bloc As" komme opp og ikke navnet til Asker Helsesportlag. 

Klikk på følgende link for å se hvordan dere utfører betaling:  Hvordan betale faktura

Vi håper at alle medlemmer med tilhørende data (gruppetilhørighet, familierelasjon, etc.) har blitt overført riktig fra gammelt til nytt medlemsregister. Dersom det oppstår feil i forbindelse med fakturering ber vi om at dere informerer oss slik at vi får korrigert dette i vårt nye medlemsregister.

Følgende priser gjelder for medlemskontingent 2021:

Junior                   kr. 225,-              (0-17 år)
Voksen                 kr. 450,-              (18-66 år)
Senior                   kr. 225,-              (67 år og eldre)
Familie                 kr. 900,-              (Inkluderer alle voksne og barn i samme familie)

Merk også at det nye faktureringssystemet ikke setter en betalingsfrist for hver faktura, men oppgir fristen til å være «Omgående». Dette mener vi er en uheldig formulering som bør endres til f.eks. «Betalingsfrist 10 dager». I praksis har ikke dette noen stor betydning da systemet uansett sender ut en automatisk betalingspåminnelse først etter 15 dager dersom faktura ikke er registrert som betalt.

En annen sak vi forsøker å endre i det nye systemet er innholdet i e-posten hvert medlem mottar i forbindelse med fakturering. Denne eposten inneholder tekst om at faktura er klar til betaling og en link til webområde med informasjon om hvordan dere kan utføre selve betalingen. Her håper vi på at systemet i nevnte e-post kan legge ved faktura i pdf-format.

Dersom dere ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Asker Helsesportlag, anmoder vi om at dere informerer styret ved å sende e-post eller brev. Derved slipper dere å motta faktura og påfølgende betalingspåminnelser.

Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og gruppeavgift (treningsavgift) hver for seg.
 Dere vil først motta faktura for medlemskontingent, denne sendes ut nå i begynnelsen av kalenderåret (januar/februar) og må være betalt for å kunne avgi stemme på årsmøtet.

Senere vil dere motta faktura for gruppeavgift (treningsavgift). Tid for utsendelsen av disse varierer for de ulike gruppene. Se informasjon angående utsendelse og priser på egen side under arkfane Medlemskap.

De som leier båtplass for lagring av egen kajakk/kano vil bli fakturert for leie i slutten av kalenderåret.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline