Fakturering fra Asker Helsesportlag

Postet av Asker Helsesportlag den 11. Jan 2024

Asker Helsesportlag (AHSL) sender i disse dager ut faktura for medlemskontingent 2024.

Asker Helsesportlag sender i januar ut faktura for medlemskontingent 2024. 
Merk at når dere i nettbanken taster inn oppgitt kontonummeret på faktura, vil navnet" Bloc As" komme opp og ikke navnet til Asker Helsesportlag. 

Klikk på følgende link for å se hvordan dere utfører betaling:  Hvordan betale faktura

Dersom det oppstår feil i forbindelse med fakturering ber vi om at dere informerer oss slik at vi får korrigert dette i vårt medlemsregister.

Følgende priser gjelder for medlemskontingent:

Junior                   kr. 225,-              (0-17 år)
Voksen                 kr. 450,-              (18-66 år)
Senior                   kr. 225,-              (67 år og eldre)
Familie                 kr. 900,-              (Inkluderer alle voksne og barn i samme familie)

Merk også at det faktureringssystemet ikke setter en betalingsfrist for hver faktura, men oppgir fristen til å være «Omgående». Etter en uke sendes det en betalingspåminnelse på SMS til de som ikke har betalt faktura. Merk at dette er en betalingspåminnelse og ikke en purring som ender med inkasso.

Dersom dere ikke ønsker å fortsette medlemskapet i Asker Helsesportlag, anmoder vi om at dere informerer styret ved å sende e-post eller brev. Derved slipper dere å motta faktura og påfølgende betalingspåminnelser.

Som for idrettslag flest faktureres medlemskontingent og gruppeavgift (treningsavgift) hver for seg.
 Dere vil først motta faktura for medlemskontingent, denne sendes ut nå i begynnelsen av kalenderåret (januar/februar) og må være betalt for å kunne avgi stemme på årsmøtet inneværende år.

Senere vil dere motta faktura for gruppeavgift (treningsavgift). Tid for utsendelsen av disse varierer for de ulike gruppene. Se informasjon angående utsendelse og priser på egen side under arkfane Medlemskap.

De som leier båtplass for lagring av egen kajakk/kano vil bli fakturert for leie i slutten av kalenderåret.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.